Civil szervezetek

Progamunkhoz olyan civil szervezeteket várunk, amelyek készek és képesek az érzékeny társadalmi problémák felvállalására, ezekre válaszokat tudnak adni. Teszik mindezt úgy, hogy a helyi közösséget, az önkormányzatot, a vállalati szereplőket és a lakosságot partnernek tekintik.

Civil szervezet

Rövid ismertető

Alter-EGO Alapítvány

Az alapítvány a társadalom legkisebb egységére, a családra fókuszál. Segíti a testi, lelki és értelmi fejlődési problémák korai stádiumban való felismerését és fejlesztését egészen a felnőtté válásig, továbbá a rászoruló családok tagjainak testi és lelki fejlődését.

 

Bliss Alapítvány

A Bliss Alapítvány agyi sérülés miatt súlyos mozgássérült beszédképtelen személyek augmentatív, alternatív kommunikációs (AAK) módszerekkel történő kommunikációfejlesztésével és oktatásával foglalkozik. 

BMK

1979-ben nyitotta meg kapuit a Budapesti Művelődési Központ (BMK), mely máig Újbuda egyik legnépszerűbb kulturális színtere. Színes programkínálatában szerepel többek közt: alkotó műhely, nyitott egyetem, egészségmegőrző és rekreációs foglalkozás, gyermekkoncert, bábelőadás, mozgás- és személyiségfejlesztő foglalkozás, néptánc tanfolyam, filmklub.

Cseriti Szociális Szövetkezet

Akár adsz, akár veszel, mindenképpen jót teszel! A Cseriti Szociális Szövetkezet klasszikus társadalmi vállalkozásként egy olyan fenntarthatóbb világért dolgozik, ahol a tárgyak újrahasználata csökkenti a hulladék mennyiségét, és javítja a rászorulók életminőségét.

Élet Kenyere Alapítvány

Az Élet Kenyere Alapítvány programjai az egyén társadalmi boldogulását, az esélyegyenlőség megteremtését célozzák főként alacsony jövedelemből élőknek közösségi programok eszközével.

ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány

Az ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány évek óta fogadja a mozgás és halmozott fogyatékossággal élő, vagy mozgásfejlődésükben elmarat, beszéd és nyelvi zavarral küzdő, idegrendszeri éretlen vagy autista gyermekeket a csecsemőkortól egészen az általános iskolás kor végéig.

Felelős Gasztrohős Alapítvány

A Felelős Gasztrohős Alapítvány küldetése a fenntartható és egészséges étkezés támogatása. Szoros együttműködésben dolgozunk az éttermekkel, a környezetbarát megoldásokra nyitottak számára pedig minősítési rendszert dolgoztunk ki, ez a Fenntartható Vendéglátóhely Minősítés.

FICE Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

Az Egyesület célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a gyerekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéshez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okok miatt nem eredeti családjukban, hanem a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer keretei között nevelkednek.

HÍD Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

A HID Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 2007 óta lát el kommunikációs akadálymentesítést, nagyothalló illetve siket személyeknek. Tolmácsolási feladatokat látunk el oktatásban, egészségügyben, konferenciákon, rendezvényeken, munkahelyeken és bármilyen területe nahol igénylik a kommunikációs akadálymentesítést.

 

  

JÓL-LÉT Alapítvány

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány 2002-ben jött létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének széles körben tapasztalt nehézségeire. Hazai és nemzetközi kutatási és foglalkoztatási projektek résztvevőjeként elméleti és gyakorlati ismereteiket folyamatosan fejlesztve nyújtja innovatív szolgáltatásaikat pályaújrakezdő anyák és munkáltatók részére.

  

 

KézenFogva Alapítvány

A KézenFogva Alapítvány 1993 óta dolgozik a befogadó társadalomért, melyben a fogyatékos emberek képesek méltósággal élni napjaikat. A fogyatékos emberek közül is a leghátrányosabb helyzetben lévő értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek ügyének támogatását választottuk feladatul.

 

 

Kockacsoki

  

A Kockacsoki egy társadalmi vállalkozásként működő csokoládé manufaktúra, melyben autista fiatalok segítségével készítünk különlegesen finom kézműves csokoládékat, bonbonokat.

Korai Fejlesztő Központ

A központ kulcskompetenciái a koraszülött csecsemők, az autizmussal élő és a súlyosan és halmozottan sérült kisgyermekek komplex ellátása.

Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület

Módszereink és szolgáltatásink együtt szükségesek ahhoz, hogy a hajléktalan, veszélyeztetett, állami gondozásban, vagy csonka családban felnőtt, sok esetben szenvedélybeteg (drog, alkohol), munkanélküli, általában alulképzett rászorulók habilitálódhassanak, illetve rehabilitálódhassanak.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy non-profit szervezet, amelynek célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, ezzel elősegítse a szegénység, az éhezés és az alultápláltság csökkenését Magyarországon.

   

  

Magyar Termékalap

A Magyar Termékalap olyan hazai termékeket gyártó cégek alakulóban levő csoportja, akik saját termékeik közvetlen felajánlásával járulnak hozzá a Magyarországon és az országhatáron túli, magyarlakta területeken élő rászoruló családok megsegítéséhez.

Magyar Zsonglőr Egyesület

A Magyar Zsonglőr Egyesület 15 éve a cirkusz és a zsonglőrködés új formáinak honosítására törekszik.

A "szociális cirkuszi munkacsoport" tagjai a cirkuszt, mint terápiás, fejlesztő eszközt használják hátrányos helyzetű és fogyatékos csoportoknál.

Média a Családért Alapítvány

A Média a Családért Alapítvány, mely különböző projektek mentén a család témával foglalkozik, a családot, mint értéket szeretné felmutatni.

 

 

Menedékház Alapítvány

  

A Menedékház Alapítványt 2005-ben alapították, de tényleges tevékenységet 2009 óta folytat. Jelenleg négy intézményt működtetünk: az Éjjeli Menedékhelyet, a Nappali Melegedőt, a Családok Átmeneti Otthonát és a Bringa Műhely Klubbot.

Munka-Kör a Hallássérültekért Alapítvány

A Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért 2004 óta a súlyosan fogyatékos hallássérült emberek munkavállalásának elősegítésével, rehabilitációs foglalkoztatással, munkaerő-fejlesztéssel foglalkozik Magyarországon egyedülálló módon sorstárssegítők közreműködésével.

  

Nem Adom Fel Alapítvány

  

Alapítványunk 2005-ben jött létre, értékrendjének legfőbb pillére a következő mondat: „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen.”

Otthon Segítünk Alapítvány

Szervezetünk tevékenysége kisgyermekes családok támogatása. A családokat az otthonukban látogatjuk, és abban segítünk, amit a család, amit az anyuka kér. Érzelmi támogatást és gyakorlati segítséget nyújtunk néhány hónapon át heti rendszerességgel.

Összefogás Újbudáért Egyesület

Egyesületünk lelkes, lokálpatrióta újbudai polgárokból alakult 2011 nyarán. Legfontosabb céljaink kulturális misszió és a közösségépítés.

SALVA VITA Alapítvány

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY több, mint 25 éve segíti a fogyatékos emberek életvitelének javítását képzéssel, foglalkoztatással és különféle szemléletformáló programokkal.

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Célunk a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékkal élő személyek komplex foglalkozási rehabilitációja, amelynek során a munkavállalók szakszerű segítséget kapnak, ahhoz hogy minél jobban kibontakoztathassák, hasznosíthassák megmaradt munkavégző képességűket. 

VGYFMSZ - Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

Országos szervezetként célunk a XI. kerületben is a látássérültek és családjaik támogatása, a társadalmi integrációjuk elősegítése, a problémáik megoldásának a támogatása. Érdekképviseleti tevékenységet látunk el, ügyfélszolgálatot működtetünk (a XI. kerületben is), szemléletformáló-érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, integrált jellegű közösségbe szervezzük a látássérülteket és igényeiknek megfelelő programokat biztosítunk a részükre.

Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE)

Támogató szolgálatot, segédeszközboltot, frissítő és gyógymasszázs-szolgáltatást működtetünk, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadást, illetve Braille oktatást végzünk, továbbá kulturális, egészségmegőrző, rehabilitációs és szabadidős programokat szervezünk az érintettek részére.

Ezeken felül képzési lehetőségeket biztosítunk és igyekszünk munkalehetőségeket találni sorstársainknak, valamint érdekvédelmi tevékenységet folytatuk.

Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Alapítványunk célja a szerzett vagy veleszületett végtaghiányos gyermekek testi és szellemi fejlesztése az egészséges, boldog felnőtté válás reményében. A több mint 30 éves múltunk alatt nagy hangsúlyt kapott a szülők tájékoztatása, a kapcsolódó ellátások bemutatása, jogi segítségnyújtás.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu