Önkormányzat

Esélyegyenlőség Újbudán

Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Programot fogadott el a 2016-től 2020-ig terjedő időszakra.

 

Az előző Esélyegyenlőségi Program keretében, illetve ahhoz kapcsolódva az elmúlt években számos olyan innovatív, illetve modellértékű aktivitás, fejlesztés valósult meg Újudán, amely fővárosi viszonylatban is egyedülálló. Ezek között kiemelt helyen lehet említeni a kerület esélyegyenlőségi „zászlóshajóinak” nevezhető családbarát és időseket támogató modellprogramok végrehajtását. Idesorolhatjuk azokat a tréningeket és rendezvényeket, amelyek a kerületi szakembereknek és a helyi lakosságnak a hátrányos helyzetű csoportok helyzetével kapcsolatos ismeretei bővítését szolgálták. Továbbá idetartoznak az egyes szakmai ágazatok által hozott – a hátrányos helyzetű kerületi lakosok szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését támogató – intézkedések.

 

Újbuda esélyegyenlőségi területen megvalósuló erőfeszítéseit az utóbbi években számos díjjal is elismerték, mind a Hivatal, mind az Önkormányzat felé [Fogyatékosságbarát Munkahely Díj (2014), Családbarát Munkahely Díj (2015), Társadalmilag felelős munkáltató minősítés, ezüst fokozat (2015), Idősbarát Önkormányzat Díj (2013)].

 

A jelenlegi, 2016-tól 2020-ig tartó időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program keretrendszerének összehangolt palettáján hét veszélyeztetett célcsoport segítésére találunk javaslatokat. A beavatkozások egy része adott ágazathoz (szociális, sport, kulturális, egészségügyi, városüzemeltetés, városfejlesztés), más részük pedig több ágazathoz kötődik, illetve horizontális beavatkozásokat kínál. A megkülönböztetett figyelmet igénylő célcsoportok a hajléktalanok, az idősek, a gyermekek és a fiatalok, a fogyatékos emberek, a roma identitásúak, a mélyszegénységben élők, a nők, illetve a szülők.

 

A Program sikerét a világos célokra való koncentrálás, a kerületi és nem kerületi intézmények, a civil és karitatív szervezetek, valamint a vállalkozások összehangolt együttműködése garantálja. Ezen erőforrások nemcsak költségkímélők, de szellemi és mentális hatásukkal megerősíthetik Újbuda Önkormányzata esélyegyenlőségi aktivitásainak hatásfokát, jobb legitimációt képesek biztosítani a városfejlesztés emberi erőforrásokra irányuló, azokat erősítő döntéseihez.

Címkék: 
© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu