KézenFogva Alapítvány programja

Információs Pontok Hálózata/Infóbázis

A programért felelős személy neve

Kovács Éva

  

A programért felelős személy telefonszáma

+36 70 608-6957

  

A programért felelős személy email címe

eva@kezenfogva.hu

  

A program weboldala

http://info.kezenfogva.hu/

 

A programot megvalósító szervezet

KézenFogva Alapítvány

  

A programot megvalósító szervezet címe

Budapest, 1093 Lónyay u. 19.

  

A programot megvalósító szervezet telefonszáma

+361 215-5213

  

A programot megvalósító szervezet weboldala

www.kezenfogva.hu

  

A programot megvalósító szervezet jogi formája

Alapítvány

  

Melyik szektorhoz tartozik?

civil társadalom

  

A program miről szól?

Az Információs Pontok Hálózata (IPH) program arról szól, hogy a fogyatékos gyermekeket nevelő családokat és a helyi szervezeteket/alapszolgáltatást nyújtó intézményeket összekapcsolja egymással. Az Infóbázis és az Információs Pontként működő partnerek segítségével a fogyatékos gyermeket nevelő családok információhiányát tudjuk csökkenteni.

  

A program célja

5 megye (Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Zala megye és Budapest) többnyire hátrányos helyzetű kistérségében indítunk el egy-egy információgyűjtő, átadó és hálózatfejlesztő rendszert helyi civil szervezetek és önkéntes mentorok bevonásával.

A mentorok munkájával a helyi partnerszervezetek kapacitásai is erősödnek: információs hálózatuk nő, szervezetük fejlődik, érdekképviseleti erejük erősödik. Hálózatbővítéssel megsokszorozható az bevont családok száma. Ha a fogyatékos gyermeket nevelő szülők minden információt megkapnak a hozzáférhető szolgáltatásokról gyermekük fejlesztéséhez, tudják pontosan, hogy mely élethelyzetben milyen támogatás, segítség illeti meg őket, akkor élethelyzetük javul, a szülők a társadalomba reintegrálhatók, elszegényedésük megállítható, magabiztosabbak lesznek és a nehézségeiket könnyebben megoldják majd. A program egyes elemei segítik, hogy a fogyatékos emberek és családtagjaik ne érezzék kirekesztettnek magukat saját hazájukban, és az ép társadalom részéről ne érjék őket sem szóbeli, sem egyéb atrocitások másságuk miatt.

  

A program részletes leírása

A KézenFogva Alapítvány Információs Központja majd 20 éve folyamatosan hiánypótló szolgáltatást nyújt. A fejlesztés eredményeként olyan rég meglévő igényekre is tudunk helyi erőforrásokat aktívan bevonva reagálni, amely a jelenleginél jóval kiterjedtebb szolgáltatást hoz létre. Az Infóbázisban található információk köre kiterjed a fogyatékos embereket elérő szociális, gyermekvédelmi, közoktatási intézmények, szolgáltatások elérhetőségére és profilját tartalmazó adatokra, valamint a fogyatékos emberek által igénybe vehető pénzbeli ellátásokra. Az adatbázis újdonsága és fontossága, abban rejlik, hogy eddig nem volt olyan komplex és teljes körű, a köznevelési, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat is tartalmazó adatbázis, amely kifejezetten a fogyatékos emberek számára szolgáltatást biztosító szervezeteket listázza. Ráadásul adatbázisunkban könnyen kereshetőek is ezek az adatok, illetve mindig valid, friss adatok érhetőek el.

  

A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások

A projekt során a vártnál jóval erőteljesebb bővülést ért el az adatbázis, hiszen sikerült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal és az Oktatási Hivatallal együttműködési megállapodást kötnünk, mely azt eredményezte, hogy valamennyi engedélyes szociális, gyermekvédelmi és köznevelési szolgáltató adatai elérhetőek és kereshetőek az Infóbázison keresztül. Ez nagyon egyedülálló, mert erre korábban nem volt lehetőség, illetve nincs ma más olyan adatforrás, ahol a felhasználók a fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezetek között ilyen módon érhetnek el információkat. Az Infóbázisban jelenleg közel 6500 intézmény mintegy 15 0000 szolgáltatása található, mely három nagy adatforrásból épül fel:

  1. A KézenFogva Alapítvány 1995 óta épülő több mint 800 intézményt tartalmazó adatbázisából, mely a hálózati tagok helyi, regionális kapcsolati bázisából adódik össze
  2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) összes szociális, magyarországi intézményét tartalmazó nyilvános és hiteles adataiból
  3. Az Oktatási Hivatal (OH) az összes magyarországi köznevelési intézmény nyilvános és hiteles adataiból.

Az adatok évente kétszer frissülnek, így mindig naprakész információkkal tud szolgálni a weblapot kereső személyeknek.

Hosszútávon az országos szintre kiterjeszthető hálózati modell hozzájárul a civil szektor erősödéséhez, a szervezetek önérdek képviseletének növeléséhez.

  

A program célcsoportja(i)

fogyatékosügy, nők, mélyszegénységben élők, család

  

Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége?

Informatikai fejlesztés, informatikai háttértámogatás, informatikai teljesítménynövelés

  

Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás?

2016. május 27–2017. december 31.

  

Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?

A projekt koordinátorának székhelyén: KézenFogva Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 19.

  

Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva?

Az eddiginél jóval részletesebb Infóbázis, mely nemcsak az intézmények adatait, de egyéb információs forrásokat is tartalmaz, melyek a fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára támogatást jelent. Folyamatos, biztonságosan elérhető adatok biztosítása, mely lépést tart az aktuális információs technológiai fejlődéssel. Folyamatos kapcsolattartás a partnerhálózattal, ahol személyes találkozások alkalmával erősítenénk a hálózatot, mely a fogyatékos gyermeket gondozó családok legközvetlenebb információs forrását erősíti. A program megvalósulását hírlevelekben, weboldalon és az alapítvány hivatalos Facebook oldalán is hirdetjük.

  

Miként kívánja fenntartani a program eredményt?

Miként kívánja fenntartani a program eredményt? (max.1000 leütés)

A partnerek és a KézenFogva Alapítvány együttesen törekszik arra, hogy ezt a hálózatot hosszú távon fenntartsa, így biztosítva egy információs támogatói hátteret az érintett szakembereknek és a családoknak.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu