Alter-EGO Alapítvány programja

Családérzékenyítő Program az egyenlő esélyekért
 
 
A programért felelős személy neve
Iványi Viktória
 
A programért felelős személy telefonszáma
+36 30/ 632 6643
 
A programért felelős személy e-mail címe
ivviki@gmail.com
 
A program weboldala
alter-ego.hu
 
A programot megvalósító szervezet neve
Alter-ego Alapítvány a Családokért
 
A programot megvalósító szervezet címe
1121 Budapest Őzike út 19a
 
A programot megvalósító szervezet telefonszáma
++36 30/ 632 6643
 
A programot megvalósító szervezet weboldala
alter-ego.hu; https://www.facebook.com/alteregoacsaladokert/
 
A programot megvalósító szervezet jogi formája
Alapítvány
 
Melyik szektorhoz tartozik?
civil társadalom
 
A program rövid bemutatása 
Célunk, hogy krízishelyzetbe került, illetve átmeneti otthonban élő családok önerejükre támaszkodva, alakítóik lehessenek saját életüknek. A család egészét célozzuk meg a tevékenységünkkel: a felnőtteket munkaerő piaci és számítógépes tréninggel, valamint önismereti és életvezetési technikákkal segítjük. A gyermekeket 0-18 éves korig képesség, tehetségfejlesztő foglalkozásokkal, pszichodramatikus elemekre épülő technikákkal támogatjuk, amelyet a családi napok és a diákmentor program egészít ki.
 
 
 
A program célja 
A program fő célja a családok esélyeinek növelését célzó komplex program megvalósítása. A szülőcsoportban rövidtávú cél, hogy meg tudják fogalmazni saját reális céljaikat és ezek elérése érdekében mozgósítsák képességeiket, adottságaikat, munkaerő piaci területen helyt tudjanak állni. Hosszú távú célkitűzés: munkájukat képesek legyenek megtartani, gyermekeiket sikeresebb életpálya felé tudják terelni, a család egysége ezáltal erősödhessen. A gyermekek csoportjainál korosztályok szerinti bontásban rövidtávú célunk a részképességeik, kifejezőképességeik, látogatott intézményeikhez való viszonyaiknak javulása, tehetségük kibontakozása, illetve a szociális téren való tudatosabb magatartás, öngyógyító folyamataik beindulása. Hosszú távon a gyermekek tanulási képességeinek, iskolai eredményeinek javulása, hatékony tanulási technikák elsajátítása, önértékelésük, önkifejezésük, jövőképük alakítása, közvetett és közvetlen környezetükkel való kapcsolataik javulása, a család erősítése.
 
A program részletes leírása 
A projekt megvalósulása: • A szülők számára munkaerő-piaci tréning keretében önismereti, kommunikációs, és konfliktuskezelő technikákkal tűzdelt foglalkozásokat tartunk, elsősorban drámatechnikával, melyet kiegészít a praktikus képességeik fejlesztését szolgáló munkaerőpiaci tréning, valamint a számítógépes ismereteik elmélyítését célzó foglalkozássorozat. Fontos célunk továbbá, hogy a javarészt minták nélküli anyaság és apaság megélése változzon, tudatosabbá váljon, mélyebb értelmet nyerjen. További probléma a baráti kapcsolatok kialakítása. Ezt nélkülözve tovbb szűkülnek a szülők társas lehetőségei, amely miatt befelé fordulóvá és bizalmatlanná válnak. E projekt lehetővé teszi számukra a megszokott, sok esetben a család testi és lelki épségét veszélyeztető mintákon való változtatást, és nem utolsó sorban lehetőségük nyílik a kapcsolati hálójuk építésre is. A foglalkozássorozatokat kiegészíti a szépítkezési lehetőség. • Családváró program: szülői kompetenciák alakulásának támogatása. • 0-3 éves korig: képesség és mozgásfejlesztés, a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő és egyben fejlesztő játékok gyakorlása és bemutatása a szülőknek. Figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást elősegítő dalok, mondókák megismertetése a gyerekekkel, szüleikkel. A foglalkozások időtartama: 1 óra • Óvodás csoport Az óvodás korban a prevenciós munka létfontosságú. A program eredményes megvalósítása érdekében sok-sok játékos fejlesztő feladattal foglalkoztatjuk a gyermekeket. A pszichomotorikum komplex fejlesztését a feladatlapokkal segítetjük. Az egyéni feladatlap megoldások segítségével csoportos formában, de mégis az egyéni képességek fejlesztésére koncentrálunk, egymásra épülve, azon a területen, ahol a gyermek lemaradást mutat. A gyermekek tanulási képességeinek alakulását mozgásfejlesztéssel segítjük. Ezt egészíti ki a mentori tevékenység és a tehetséggondozás. • Iskolás csoport Főbb meghatározók a csoportoknál: a tanulási, magatartási problémák megelőzése, korrekciója, egészséges személyiségfejlődés elősegítése, részképesség és mozgás fejlesztés, öngyógyító folyamatok beindítása, szociális képességek alakítása, sajátos tanulástechnika kialakítása, korrepetálás, tehetséggondozás, felkészülés a felnőtt életre. Számukra a mozgásfejlesztést kiegészíti az eredményes iskolai tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, beleértve egyes szociális képességet is. A program kiemelkedő fontosságú része a tehetséggondozás. A foglalkozás időtartama: a fiatalabbaknál 1- az idősebbeknél 1,5 óra. Pszichodráma foglalkozás keretében a gyermekek saját történeteket alkotnak és játszanak el. Az itt készült mesékről készítünk egy kis kiadványt, amiből egy-egy példányt a gyermekek is megkapnak, a saját rajzaikkal illusztrálva. • Ezek mellett elengedhetetlenek a közös tematikus programok, ahol lehetőség van arra, hogy ez a változás a családban is érvényesülhessen: egy olyan pozitív kommunikációs csatorna nyitására, ahol a „tagok” elkezdenek egy kicsit más szemmel nézni egymásra.
 
A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások
3 éven át volt lehetőségünk pályázat keretében, hogy kidolgozzuk és megvalósítsuk 5 Otthonban (Budapesten 2, Debrecen-Hajduböszörményben 3 Átmeneti Otthonban) családérzékenyítő modellprojektünket, melynek fókuszában a programban résztvevő hajléktalan, nehézsorsú családok integrációja állt(várandóságtól- időskorig). Pályázati forrás híján jelenleg a program egyes elemeit valósítjuk meg különböző Intézményekben, önkéntes alapon. • Havonta 2-3 alkalommal családi napot szervezünk. • Élményalapú érzékenyítő programot működtetünk önkéntesek részére • „Menedzseld magad” program futása • Gyermekpszichodráma csoport • Mozgás, képesség és tehetségfejlesztés méréssel Felnőttek részére: • Tanácsadás szülőknek • Munkaerő-piaci és önismereti, életvezetést segítő tanácsadás Egyéb tevékenységeink: • Az általunk látogatott Átmeneti Otthonok szakmai támogatása Ahol megfordultunk az elmúlt időszakban Menedékház Alapítvány, Budapest; XXII. Családok Átmeneti Otthona; Bona Dea Családok Átmeneti Otthona Diósd; BMSZKI Családok Átmeneti Otthona, Budapest; Szivárvány Családok Átmeneti Otthona, Debrecen, Kamilla Családok Átmeneti Otthona, Debrecen; Katica Családok Átmeneti Otthona, Hajdúböszörmény; TEGYESZ Budapest; Burattino Általános Iskola és Nevelőotthon, Budapest; S.O.S. Krízis Alapítvány intézményei: XVI. ker., XIV. ker., IV. ker. Fővárosi Önkormányzat 5 gyermekotthona (Hűvösvölgyi, Breznó, Esze Tamás, Zirzen Janka, Bolyai)
 
A program célcsoportjai
  • roma
  • mélyszegénységben élők
  • család
 
Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége? 
Az Alapítvány előző évekbeli tapasztalata azt mutatja, hogy a már több helyen is futó családérzékenyítő projekt jelentős pozitívváltozást eredményezett a krízishelyben élők körében. Több családtól, intézménytől érkezett erre vonatkozó megerősítés. A program 10 hónapot ölel fel, de a hozadéka sok hosszú távú változást eredményez az intézmények és a családok életében is. Ebben a munkában mind technikai, mind finanszírozási segítségre szorul az alapítvány mind az eszközök, mind a szakemberek juttatásai tekintetében is. A programban résztvevő családok étkeztetésében is szükségünk lehet támogatásra, mivel a program része egy közös főzőtanfolyam, melynek segítségével megtanulhatnak a családok kevés pénzből egészségesebben étkezni. A valódi és tartós változás sikeressége érdekében fontosnak tartjuk a hasonló célcsoportot segítő szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés lehetőségének támogatása is. A munkaerő piaci tréning része a lehetséges munkahelyek meglátogatása, ebben is szükségünk van a kapcsolati háló kibővítésére. A családok testi és mentálhigiénés gondozásához is fontos lenne a kapcsolattartás olyan intézményekkel, melyek számukra is elérhető szolgáltatást nyújtanak.
 
Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás? 
2018.09.01 - 2021.12.31
 
Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?
XXII. kerületi Családok Átmeneti Otthona, Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
 
Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva? 
A projekt által megvalósítani kívánt program eredményeként, az eddigi tapasztalataink alapján a célcsoport pozitív irányú fejlődését várjuk. A pályázat által megvalósítani kívánt munkaerő piaci tréning segítséget nyújt a szülőknek munkahely kereséséhez és az állás megtartásához. Elsajátítják az alapvető számítógép használatot. A csoportfoglalkozások hatására szülők személyiségbeli változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a családi nevelésre, a gyermekekhez fűződő kapcsolataikra. A gyermekek részére szerveződő fejlesztő és egyéb foglalkozások eredményeként az általuk látogatott intézményekhez való viszonyuk és családi kapcsolataik is javulnak. A foglalkozások hatására pozitív irányba változnak képességeik, szociális viszonyaik, kibontakozik tehetségük, ezáltal közelebb kerülnek jövőbeli álmaikhoz. Kommunikáció szempontjából fontos események a nyílt családi napok, valamint a program záró rendezvénye, melyekre az érintettek mellett meghívást kapnak a média képviselői is. A projekt végén születik egy kiadvány mely összefoglalja a program egészét, valamint tartalmazza a gyermekek által kitalált történeteket, és bemutatja az elért eredményeket képekkel illusztrálva.
 
Miként kívánja fenntartani a program eredményét?
A projekt befejezését követően a program helyszínéül szolgáló intézmény működése során a továbbiakban is fel tudja használni a pályázatból nyert lehetőségeket, mivel a program szervesen kapcsolódik a családgondozók napi munkájához, valamint rugalmas kezelése lehetővé teszi az alkalmazkodást a helyi igényekhez, a célcsoport szükségleteihez. Maga a helységek kialakítása is biztosítani tudja az intézmény lakóinak a különböző foglalkozások megtartását. A szakmai munkát nagyban segíti, itt megjelennek a célcsoport igényeihez alkalmazkodó speciális eszközök is. A kortárs segítő kapcsolatok is túlnyúlnak a program időtartamán. A pályázati programból nyert tárgyi eszközöket, könyveket, közvetlen tapasztalatokat, megfigyelt technikákat, a folyamatos kommunikáció eredményeképpen az intézmény dolgozói beépítik szakmai munkájukba, eszközrendszerükbe. A programban megszerzett tapasztalatokat a későbbiekben beköltöző családoknál is fel tudják használni.
 
© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu