Alter-EGO Alapítvány bemutatkozója

Az alapítvány a társadalom legkisebb egységére, a családra fókuszál.

 

 

 

Segíti a testi, lelki és értelmi fejlődési problémák korai stádiumban való felismerését és fejlesztését egészen a felnőtté válásig, továbbá a rászoruló családok tagjainak testi és lelki fejlődését.

Ennek keretében támogatja a fiatalok kulturált kapcsolatkeresését, a családtervezés folyamatát, valamint a gyermekek harmonikus fejlődését, a szülők támogatását.

Az alapítvány a következő közfeladatokat látja el:

 • Gyermekek és fiatalok testi, lelki, értelmi fejlődésének biztosítása, tehetséggondozás, esélyegyenlőség elősegítése, szociális tevékenység.
 • Veszélyeztetett gyermekekről és fiatalokról való gondoskodás, beilleszkedésük segítése, gyermek- és ifjúságvédelem.
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek és magatartászavarral küszködő gyermekek fejlesztése és beilleszkedési lehetőségeinek megteremtése, kisgyermekkori fejlesztés, képességfejlesztés, szakosodott intézmény létrehozatala, támogatása, nyelvtanulás elősegítése.
 • A mélyszegénységben, hátrányos helyzetben élő és rászoruló családok lelki segítése, támogatása, családsegítés.

 

Az elmúlt években elsősorban krízishelyzetben lévő, hajléktalan családoknak nyújtottunk segítséget: szülőcsoportokat és gyermekcsoportokat vezettünk. A korai anya- gyermek kötődés megerősítésére, fejlesztésére hoztuk létre baba- mama csoportjainkat. Megfordultunk óvodákban, iskolákban, szerveztünk tábort, lebonyolítottunk szülinapi zsúrokat. Az élménypedagógia eszközrendszerét felhasználva, a drámapedagógia elemeire építve tartjuk foglalkozásainkat, a gyermekpszichodráma segítségével próbáljuk kibogozni a lelki gubancokat.

 

3 éven át volt lehetőségünk pályázat keretében, hogy kidolgozzuk és megvalósítsuk 5 Otthonban (Budapesten 2, Debrecen-Hajduböszörményben 3 Átmeneti Otthonban) családérzékenyítő modellprojektünket, melynek központjában, a programban résztvevő hajléktalan, nehézsorsú családok integrációja volt (várandóságtól- időskorig). Ez a felnőttek számára munkaerő piaci és számítástechnikai tréning, valamint önismereti technikák, a gyermekeknek fejlesztő-, és korrepetáló foglalkozások, lelki segítésnyújtás, diákmentor program.

Pályázati forrás híján jelenleg, a program egyes elemeit valósítjuk meg különböző Intézményekben önkéntes alapon.

 • Havonta 2-3 alkalommal családi napot szervezünk.
 • gyermekpszichodráma csoport
 • tanulástechnikai és tehetséggondozási tanácsadás
 • élményalapú érzékenyítő program önkéntesek részére
 • „Menedzseld magad” program
 • fejlesztés, korrepetálás, mozgásfejlesztés
 • mérések, szűrések

Felnőttek részére:

 • tanácsadás szülőknek
 • munkaerő-piaci, életvezetést segítő tanácsadás

  

 

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu