MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. bemutatkozója

Az 1991-ben létrehozott Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) mérföldkőnek számít a magyar kőolajipar történetében. Nemrég még csak a magyarországi olajipar átfogó szervezete volt, napjainkra azonban Közép-Európa egyik legjelentősebb multinacionális vállalatává nőtte ki magát.

 

 

"A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati elkötelezettség, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékenységeinkbe, a hosszútávú értékteremtés maximalizálására és a társadalomtól kapott működési engedélyünk megőrzésére.

Hosszútávú fenntartható fejlődési célunk, hogy a fenntarthatóság terén elért teljesítményünkben nemzetközileg elismert vezető pozíciót (legjobb 15%) megtartsuk. Az elmúlt 7 évben 3 alkalommal (2010, 2016, 2017) kerültünk be a Dow Jones Sustainability Index top 15%-ba."

A MOL fenntarthatósági jelentése ITT érhető el. 

 

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos célkitűzések megvalósításával kívánjuk fejleszteni a szociális és környezeti feltételeket, előmozdítani a közösségek hosszú távú gazdasági-társadalmi fejlődését - szemben a közösségi beruházások egyszerű finanszírozásával.

 

A MOL-csoport társadalmi befektetéseinek prioritást élvező területei:

 

• Oktatás: A MOL törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő területeken is mindenki számára hozzáférhető legyen az alap- és középfokú oktatás. A MOL-csoport kiemelt feladatként kezeli a fiatal tehetségek következő generációjának támogatását. A helyi humán tőke fejlesztésére irányuló befektetések hasznot hoznak mind az üzletre, mind a társadalomra nézve.

• Egészségügy: Célunk az életminőség javítása és a társadalmi innováció lehetőségeinek megteremtése. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy az adott helyi közösség sajátos szükségleteivel összhangban megkönnyítjük az egészségügyi szolgáltatásokhoz és ivóvízhez való hozzáférést, népszerűsítjük a sporttevékenységeket és egészséges életmódot.

• Környezetvédelem: a társasági saját normákat dolgoz ki és projekteket valósít meg a hagyományos élőhelyek védelmére, ennek fontosságának tudatosítására.

  

A MOL-csoport előnyben részesíti az olyan diverzifikált kezdeményezéseket és projekteket, melyek csak a kezdeti szakaszban igényelnek támogatást és idővel önfenntartóvá válnak, valamint alapvetően globális problémákra keresik a megfelelő választ. A MOL-csoport társadalmi célú befektetéseinek 27 százalékát fordítja az oktatásra és a fiatalokra, 9 százalékát környezetvédelemre, 8 százalékát egészségfejlesztésre, 8 százalékát szociális és gazdasági fejlesztésekre. A társasági adományozás 84-16 százalékos arányban oszlik meg az európai és az Európán kívüli területek között.

 

 

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu