Újbudai Humán Szolgáltató Központ programja

Kamasz Tér

 
A programért felelős személy neve
Juhászné Csuka Csilla
 
A programért felelős személy telefonszáma
+36 1/688-6990
 
A programért felelős személy e-mail címe
csuka.csilla@hszk.ujbuda.hu
  
A programot megvalósító szervezet neve
Újbudai Humán Szolgáltató Központ
 
A programot megvalósító szervezet címe
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D
  
A programot megvalósító szervezet telefonszáma
+36 1/688-6990
  
A programot megvalósító szervezet jogi formája
költségvetési szerv
 
Melyik szektorhoz tartozik?
közszféra
 
A program rövid bemutatása 
A veszélyeztetett fiatalok számára egy közösségi tér létrehozása. A kamasz térben olyan közösségi foglalkozások szervezése, amelyek összekapcsolódnak a szervezett segítségnyújtással.
 
A program célja
A 12-18 éves kor közötti korosztály számára kamasz tér létrehozása, klub formában. Célunk, hogy közösséget, közösségi élményt adjunk a fiatalok számukra. Egy fórumot, a fiatalok önszerveződéseiknek, kezdeményezéseiknek ezzel elősegítve a korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontakozását. Célunk az életpálya-tervezésük és a negatív folyamatokkal/hatásokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a helyi vagy tágabb értelembe vett közösségekbe történő zökkenőmentes beilleszkedésük támogatása. A fiatalok az őket érintő kérdésekben információt, segítséget kapjanak.
 
A program részletes leírása – programötlet, főbb tevékenységek 
Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ utcai- és lakótelepi szociális munkásai álladó jelenlétükkel biztosítanák a klub zökkentő mentes működését és segítenék a program/ szolgáltatást nyújtók munkáját. A fiatalok megszólítása érdekében a következő szolgáltatásokat, programokat tervezzük:
Szolgáltatások
• Internet használat:: Az online tér legalább olyan veszélyeket jelent a célcsoport számára, mint a valós „offline” élet. Ezek felismerése és elhárítása kiemelt feladat.
• Telefon és tablet töltési lehetőség
• Életpálya tervezés, tanácsadás
• Segítő beszélgetés
• Önkéntes munka koordinálás
 
Programok:
• Szabadidős sport délutánok: csocsó, pingpong, társasjáték stb.
• Bűnmegelőzési és drog prevenciós programok
• Intézmény látogatások
• Csoport foglalkozások
• Klubtevékenység (foto, tánc, zene, karaoke, kézműves, film stb.)
A megvalósítandó programok és szolgáltatások az igénybevétel folyamatos monitorozásával bővíthető vagy szűkíthető, reflektálva a valósidejű igényekre.
  
A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások
Az Újbudai Humán Szolgáltató Központban az elmúlt közel két évtizedben jelentős tapasztalat gyűlt össze a 12 – 18 éves korosztály problémáinak és nehézségeinek kezelésében. Munkánk során érzékeljük annak hiányát, hogy a serdülők, fiatalok számára jelenleg nincs Újbuda közigazgatási területén olyan közösségi tér, amely igényeikhez, szükségleteikhez igazodna. Prevenciós programjaink nagy részét ezért mi magunk is külsős helyszínekre tervezzük. 2016-ban az esélyegyenlőségi akcióterv részeként 85 alaklommal tudatunk a kerületben élő családoknak és gyermekiknek programot szervezni, melyen közel 1500-an vettek részt.
  
A program célcsoportja(i)
  • roma
  • mélyszegénységben élők
  • család
 
Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége?
A kamasz tér megvalósításához egy megfelelő helyszín biztosítására van szükség. A kiválasztás során két szempontot tartunk fontosnak: 1. Az elhelyezkedés szempontjai: • Jó megközelíthetőség • A fiatalok által közkedvelt helyek közelsége (Pl: Bikás park, Újbuda - központ stb.) • Közvetlen utcai bejárat, lehetőség szerint akadálymentesített környezettel 2. Belső kialakítás szempontjai: • Legalább 3 különálló helyiség szükséges (iroda, csoportszoba, interjú szoba) kialakított vizesblokk, esetleg főzési lehetőség. • Alapterület tekintetében minimum 80 m2 Továbbá a szolgáltatások és a programok lebonyolításban szívesen vennénk civil és állami szerveztek részéről szakmai együttműködést és támogatást.
 
Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás? 
2017.01.01. - 2018.11.22.
 
Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?
Budapest XI. kerületében.
 
Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva? 
Szeretnénk csökkenteni a veszélyeztetett fiatalok galerikbe sodródását, kriminalizálódását. Várhatóan a közösségi teret használó fiatalok készségei, érdekérvényesítő képességei fejlődnek. A program eredményét az Újbuda Önkormányzat hivatalos honlapján, az Újbuda Újságban illetve a kerületi rendezvények, a szakmai konferenciák alakalmával kommunikálnánk.
 
Miként kívánja fenntartani a program eredményét? 
A programunk által elért eredmény fenntartását a klub folyamatos működésével tudjuk biztosítani, illetve a fiatalok és az újabb generációk változó igényeihez, szükségleteihez igazodó szolgáltatástervezéssel.
 
© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu