Élet Kenyere Alapítvány Programja II.

Helyreálló Csoport

 

A programért felelős személy neve
Tóth Júlia
 
A programért felelős személy telefonszáma
+36 70/ 317-6328
 
A programért felelős személy e-mail címe
jtoth1@hotmail.com
 
A program weboldala
www.helyreallas.hu
 
A programot megvalósító szervezet neve
Élet Kenyere Alapítvány
  
A programot megvalósító szervezet címe
1113 Budapest, Villányi út 44. (bejárat: Ábel Jenő u. 2/a)
 
A programot megvalósító szervezet telefonszáma
+36 1/ 787 2745
 
A programot megvalósító szervezet weboldala
www.eletkenyere.org
 
A programot megvalósító szervezet jogi formája
közhasznú alapítvány
 
Melyik szektorhoz tartozik?
civil társadalom
 
A program rövid bemutatása 
A Helyreállás heti két alkalommal foglalkozásokat tart. Az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programját használja. Ez segítséget jelenthet azoknak, aki életük bármely területén megfeneklettek vagy függőséggel küzdek.. A Helyreállás támogató csoport. Támaszt nyújt ahhoz, hogy a résztvevők változtatni tudjanak gondolkodásukon, hogy jobb életük legyen. A csoport biztonságot nyújt (anonim). A bizalmas légkör nagyon fontos.
 
A program célja 
A Helyreállás célja, hogy támogató csoportot biztosítson azoknak, akik változni szeretnének életük fájdalmas területein és ezért hajlandóak is tenni. Segít azoknak, akik jobb megküzdési stratégiákat akarnak elsajátítani az életükhöz. A program célja a változás biztosítása oly módon, hogy változik a gondolkodásunk, az életről és önmagunkról alkotott felfogásunk. A Helyreállás arra törekszik, hogy mindenki a saját életéért vállaljon felelősséget és a saját ütemében haladjon használva a 12 lépéses program nyújtotta segítséget.
Célunk:
- hogy problémáink gyökerét felismerve többé ne tagadásban éljünk, hanem haladjunk egy egészségesebb testi, lelki és érzelmi élet felé
- hogy józanabbul gondolkodva folyamatosan szabaduljunk meg a minket uraló szenvedélyektől és káros szokásoktól, romboló viselkedésektől.
 
A program részletes leírása – programötlet, főbb tevékenységek 
Szinte kivétel nélkül minden ember szenved valamilyen zavaró tényezőtől az életében. Például nem tudja elfogadni önmagát, nem tud másokhoz viszonyulni, beilleszkedési zavarai vannak, lelki fájdalmakkal, depresszióval küzd, sértettségein nem tud túljutni, megfeneklett az élete, rossz szokások rabja vagy éppen elszigetelődik családjától vagy másoktól, mivel kirekesztettnek vagy meg nem értettnek érzi magát. A megfeneklettség, a kilátástalanság negatív gondolkodásmódot, reménytelen hozzáállást jelent emberek felé és ellenségeskedésben szokott megnyilvánulni: harag, düh, depresszió, félelem, engesztelhetetlenség stb.
 
A Helyreállás programját annak ajánljuk:
- aki valamilyen megrögzött viselkedési szokással, szenvedéllyel, vagy mániával küzd, vagy ha valamelyik területen megfeneklett az élete és kilátástalanság gyötri;
- aki bármilyen személy, dolog, vagy cselekvés rabja (például: alkohol, kémiai szerek, munka, szex, játékgép, költekezés, tökéletességre törekvés, negatív gondolkodás, gondoskodás, kontroll/uralás, kényszeres vallásos gyakorlatok, szenvedés, harag, vásárlás, takarítás, stb.)
- aki korai gyerekkorban feszültséggel és fájdalommal teli, zavaros környezetben nevelkedett
- aki jelentős veszteséget élt át gyermekkorában (pl. szeretteinek halála, megfosztottság, válás), ami a jelenben akadályozza az életműködésben
- aki érzelmi és spirituális elnyomásnak, pszichológiai, fizikai vagy szexuális bántásnak volt vagy van kitéve
A csoportban ezekről a témákról beszélünk, megoldási javaslatok hangzanak el, amelyekből mindenki saját felfogása szerint beépítheti az életébe azt, ami segítséget jelent a számára.
 
A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások 
10 éve fennálló program, a folyamatosság önkéntesek által biztosított.
 
A program célcsoportja(i) 
család
 
Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége?
A Helyreállás programjának lehetőségét minél szélesebb körben szeretnénk a köztudatba bevinni. Hirdetési felületeket keresünk, ötleteket az információ közzétételére. Szívesen beszámolunk a csoportról fórumokon, mentálhigiénés előadásokon vagy a testi-lelki-szellemi egészség előmozdítását célzó rendezvényeken, melyekre meghívásokat szívesen fogadunk.
 
Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás? 
2016.09.01. - 2018.08.01.
 
Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?
Hirdetési felületeken, főként a XI. és a XII. kerületben, médiában, nyomtatott sajtóban.
 
Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva?
Egészségesebb lelkületű emberek, akik belső és külső konfliktusaikat jobban kezelik, megküzdési stratégiákra tesznek szert és lelkiállapotuk javulása hozzájárul fizikai egészségükhöz is, közvetve pedig a társadalmi boldoguláshoz, a köz jól-léthez. A helyreállás folyamatában lévő emberek megszabadulnak romboló szenvedélyeiktől, jobban boldogulnak családjukban, a gyermeknevelésben és nagyobb eséllyel tudják megállni a helyüket a munkájukban és a társadalomban is. Az eredményeket kommunikálni a személyek élő beszámolóival, helyreallas.hu web oldalon tudjuk vagy fúrumokon, médiában élő szóval.
 
Miként kívánja fenntartani a program eredményét?
A csoport folyamatosságáról a programban résztvevő személyek önkéntes szerepvállalása gondoskodik, akik elfogadják és alkalmazzák a 12 lépéses csoportok hagyományait és annak programját. Az elért eredmények fenntartásáért minden egyén saját maga felelős.
 
© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu