Élet Kenyere Alapítvány bemutatkozó


Az ember test-lélek-szellem egységéből áll. Él, és épp ezért mindhárom területen táplálékra van szüksége. 

 

Az „élet kenyere” kifejezés a Szentírásból származik. Jézus mondja a János Evangéliuma 6. rész 48. versben: „Én vagyok az élet kenyere”. Innen ered az elnevezésünk, ezért ragadtuk meg ezt a kifejezést. Aki él, annak táplálékra van szüksége. A kenyér az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk: így volt ez 2000 évvel ezelőtt is. Ezért mondta Jézus ezt a hasonlatot a maga korában az őt hallgatóknak. Ezt a képet értették meg a legjobban az emberek. Lelki és a szellemi táplálékként ajánlotta a vele való kapcsolatot az embereknek.

 

Az Élet Kenyere Alapítvány programjai az egyén társadalmi boldogulását, az esélyegyenlőség megteremtését célozzák főként alacsony jövedelemből élőknek közösségi programok eszközével.

Célja a szemléletformálás, a világkép és énkép formálása, egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a türelem és az egyéni felelősségvállalás által. További célja, hogy a magány, a depresszió és az elszigetelődés helyett találjanak barátra és közösségre az emberek.

 

Minden program keresztyén értékek alapján, befogadó légkörben zajlik a teljes embert tekintetbe véve, holisztikus megközelítéssel.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu