Élet Kenyere Alapítvány programja

"Life Skills" Életvezetési Program

A programért felelős személy neve
Kóber Ildikó
 
A programért felelős személy telefonszáma
+36 30/ 553 9436
 
A programért felelős személy e-mail címe
ildikokober@gmail.com
 
A program weboldala
www.eletkenyere.org
 
A programot megvalósító szervezet neve
Élet Kenyere Alapítvány
 
A programot megvalósító szervezet címe
1113 Budapest, Villányi út 44. (bejárat: Ábel Jenő u. 2/a)
 
A programot megvalósító szervezet telefonszáma
+36 1/ 787 2745
 
A programot megvalósító szervezet weboldala
www.eletkenyere.org
 
A programot megvalósító szervezet jogi formája
közhasznú magán alapítvány
 
Melyik szektorhoz tartozik?
civil társadalom
 
A program rövid bemutatása
Alapítványunk 15 éve szervez közösségformáló programokat. Önkénteseink és tárgyi feltételeink lehetővé teszik, hogy az eddig szervezett programjainkat struktúrába fogva bővítsük. Az elmagányosodás, a konfliktusos élet, kudarcok, függőségek és depresszió helyett közösségben megvalósuló tapasztalati tanulást, tevékenységeket, mini-tréningeket kínálunk. Programunk kiterjed a testi, lelki és szellemi szabadságra úgy, hogy működőképesebb társas kapcsolati formákat sajátítsanak el a résztvevők.
 
A program célja 
Célunk: előmozdítani az egyének életének belső és külső jobbá tételét, közösséghez tartozás által. Azoknak ajánljuk, akik készek fejlődni azért, hogy jól működő életük még jobbá váljon, és azoknak, akik hajlandók változtatni a függőségek okozta romboló életvitelükön. A felismert probléma: közösséghez tartozás nélkül az értéktelenség és a szégyen érzése folyamatosan fenntartja az igazságtalanság, és a rendellenes, magányos működés körét. Ajánlott megoldásunk: gyógyító, biztonságot, védelmet adó közösségeket létrehozni, és olyan tevékenységeket működtetni, amelyek előmozdítják az egyén, majd a társadalom holisztikus átformálódását. A holisztikus, mindenre kiterjedő szabadság közösségben születik, kapcsolatok által fejlődik, értelmes tevékenységekhez kapcsolódik, belső motiváltságon alapul és reménnyel teli. Magába foglalja a testi egészséget, a lelki egészséget érzelmi, értelmi, döntési szinten, az életben való jártasságot, és a romboló életviteltől mentes, belső szellemi szabadságot.
 
A program részletes leírása 
A már eddig is működő programjainkat célirányosan struktúrába foglaljuk, kiegészítjük és újabb lehetőségeket teremtünk.
  • Egészségtudatos életre nevelési tréningek (mozgás, étkezési tanácsadás stb). Interaktív mini-tréningek életvezetési kérdésekben (konfliktus-és haragkezelés, gyászfeldolgozás, bűntudat-megbocsátás, kudarckezelés, helyes én-kép, idő- és pénzkezelés, stb.).
  • Konzultációs lehetőségek biztosítása szakemberek bevonásával, lelki zavarokkal küzdők szakemberhez irányítása (pedagógus, szociális munkás, coach, pszichológus, lelkigondozó, lelkipásztor, stb.).
  • Szemléletformálás három alapérték mentén: egymás kölcsönös tiszteletben tartása, az egyén felelősségvállalása és a türelem. Korcsoportoknak és érdeklődési körnek megfelelő releváns, korszerű készség-, képesség-, kreativitásfejlesztés.
A programok foglalkozásokat biztosítanak kisgyermekeknek és szüleiknek is. Esélyegyenlőség megteremtését célozzák álláskeresőknek vagy alacsony jövedelemből élőknek. Minden program keresztény értékek alapján, befogadó légkörben zajlik, a teljes embert tekintetbe véve.
 
Heti rendszerességgel tartott programok: szabad metodista istentisztelet, bibliatanulmány, angol nyelvtanfolyam, 12 lépéses támogató csoport, zeneovi 2-3 éveseknek, baba-mama torna, téli játszószoba, női egészségfenntartó torna. Időszakos programok: tematikus csoportok nőknek, és férfiaknak, kreativitást fejlesztő gyöngyfűzés, mini-tréningek, olvasócsoportok speciális témában, kulturális és ismeretterjesztő rendezvények (irodalmi és zenei estek, kirándulások, filmvetítések, múzeumlátogatások, stb.). Kulturális kitekintés és látókör bővítés külföldi vendégek bevonásával.
 
A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások
Struktúrába foglaljuk és egy komplex, holisztikus programot alakítunk ki céljaink szerint bővítve a meglévőket. Ennek megvalósításához bevonjuk 24 önkéntesünk ismeretségi köréből a szakirányú képzettséggel rendelkező, időszakosan besegíteni tudó személyeket.

A program célcsoportja(i)
  • nők
  • mélyszegénységben élők
  • család

Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége? 
1) Megjelenési felület biztosítását kérjük a „Life Skills” Életvezetési program rendezvényeinek hirdetésére, hogy értesüljenek a lakosok. 2) Megjelenési lehetőséget kérünk az Újbuda Újságban, Újbuda TV-ben, más sajtó kiadványokban, utcai vitrinekben. 3) Tudósítás egy-egy programunkról. 4) Vállalkozóktól hirdetési felület biztosítása és az 1% népszerűsítése vagy felajánlása.

Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás? 
2016.09.01- 2018.06.30
 
Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?
XI. Villányi út 44, Újbuda Humánszolgáltató és Gyermekjóléti Központ. Hirdetési felületeken, sajtóban, kiadványokban
 
Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva? 
Esélyt kapnak az egyének a testi, lelki, szellemi életük gyógyulására közösségi tevékenységi keretek között, és ezáltal jobban el tudnak igazodni az hétköznapi életben. Segítettekből mások bajára is érzékennyé váló közösségi tagok lesznek szűkebb és tágabb közösségükben. Az Élet Kenyere Alapítvány honlapján, alapítványi programbeszámolókban. Számszerűsítve az éves közhasznúsági jelentésben, és a “megvalósult programok” táblázatában. Névtelen, személyes röp-kérdésekre adott röp-válaszok formájában publikálva. Eseti riportok által például helyi médiában vagy sajtóban.
 
Miként kívánja fenntartani a program eredményét? 
Tovább folytatjuk a 15 éve elkezdett közösségformáló programjainkat. Bővítjük önkénteseink körét személyes kapcsolati hálónkon keresztül. Folyamatosan egyeztetjük lehetőségeinket és a felmerülő szükségeket.
 
© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu