evopro Holding Zrt. bemutatkozó

A fenntarthatósági terv cégcsoportunk esetében a jövőorientált folyamatokra vonatkozó stratégia része, célja a szervezeten belüli és kívüli figyelemfelkeltés a globális problémákra, amelyek megoldására közös erőket kell optimalizálva mozgósítanunk.

 

Az evopro csoport budapesti székhelyű nemzetközi mérnökiroda, amely több száz fős, magasan képzett mérnöki szakembergárdájával kulcsrakész ipari megoldásokat szállít, valamint szoftverfejlesztési és mérnöki szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek világszerte az ipar, infrastruktúra, mobilitás, energia és egészségügy területein. A folyamatirányítás és gyártásautomatizálási szolgáltatások mellett, az evopro csoport egyre nagyobb hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra a beágyazott rendszerek, energetikai és mérnöki megoldások területén. Ezen túlmenően a csoport innovációs projekteket vezet és koordinál méréstechnikai és járműfejlesztési területeken.

 

Az evopro név elismert munkahelyként él a köztudatban, ez elmúlt évtized során megszerzett Családbarát Munkahely -, Legjobb Női Munkahely-, Kerékpáros-barát Munkahely-, illetve az NGM által kitüntetett sikeres, innovatív vállalkozás díjak együttese is igazolja. Nemrégiben a Német-Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara is kitűntette az evopro-t a Szakképzési Díj keretében.

 

Az evopro cégcsoport a fenntarthatósági tervet azért tartja fontosnak, mert felelősséget érez világunkért és a világban zajló folyamatokért, amely fenntartható és fejlődési céljaiért közösen, együttes erővel kell fellépnünk a leghatékonyabb eszközökkel. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációinak is legyenek legalább olyan lehetőségei és erőforrásai, amivel az emberiség fejlettebb része mai is rendelkezik.

  

Az evopro cégcsoport CSR-stratégiája kiemelten kezeli a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket és komoly erőfeszítéseket tesz a fenntartható fejlődés mellett, amely a jövő generációinak biztosítana megélhetést.

 

A fenntarthatóság érdekében minden eshetőségre fel kell készülni, a hosszú távú CSRprogramok mellett eseti CSR-programok és projektek is támogatást kapnak. Elsődleges a tág környezetünkhöz való alkalmazkodás, meg kell ismernünk a valódi problémákat, kihívásokat és ennek megfelelően kell cselekednünk optimális eszközök segítségével. Az 1987-es Brundtland-jelentést az evopro cégcsoport is pozitív példaként tekinti, amely kiemelten kezeli a természet, a társadalom és gazdaság területét: többek között ide tartozik a környezetkímélés, az erőforrás-takarékosság, a népesség-megtartó képesség fokozása, stb…

 

Cégcsoportunk a 3 kiemelt terület mellett elképzelhetetlennek tartja a fenntartható fejlődést emberközpontúság nélkül: alapvető emberi szükségletek feltérképezése, megfelelő kompetens személyek révén fejlődési és fejlesztési programok megfogalmazása, végrehajtása és hosszú távú biztosítása visszacsatolások révén. Kiemelten fontosnak tartjuk emberi oldalról a fenntartható társadalmi fejlődés szempontjából az igazságosságot és az ehhez kapcsolódó méltányosságot.

 

A fenntarthatósági szemlélet (beleértve a küldetést és a jövőképet is) a cégcsoport üzleti életére is jellemző, az elért eredmények is bizonyítják, hogy a hosszú távú projektek mellett tettük le voksunkat, az innováció és az önfenntarthatóság közös erejével gondolkodunk.

 

Filozófiánknak megfelelően fenntartható fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha megtartjuk már meglévő jó folyamatainkat, azok lehetőségeit maximálisan kihasználjuk és közben visszacsatolások révén keressük a life long learning eszméjét szem előtt tartva a legjobb lehetőségeket, amely benchmarking révén a legjobb gyakorlatok felkutatására is vonatkozik.

A fenntarthatóság iránt elkötelezett a teljes cégcsoport, csak összefogással érhetjük el a kívánt globális célt, a fenntartható fejlődést, amely feltételeinek kialakítása mellett a folyamatok megtartása is komoly, napi szintű erőfeszítést, odafigyelést és proaktivitást igényel!

 

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu