Nem Adom Fel Alapítvány programja

Saját élményen alapuló tréning, fogyatékosságban érintett tapasztalati szakértők részvételével

 

A programért felelős személy neve

Kalmár Judit

 

A programért felelős személy telefonszáma

+36 20 617-7544

 

A programért felelős személy email címe

kalmarjudit@nemadomfel.hu

 

A program weboldala

http://www.nemadomfel.hu/Erzekenyito_Trening

A programot megvalósító szervezet

Nem Adom fel Alapítvány

 

A programot megvalósító szervezet címe

Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 3.

Tartózkodási cím: 1082 Baross utca 86.

  

A programot megvalósító szervezet telefonszáma

+361 501-4708

  

A programot megvalósító szervezet weboldala

www.nemadomfel.hu

   

A programot megvalósító szervezet jogi formája

közhasznú alapítvány

 

Melyik szektorhoz tartozik?

civil társadalom

 

A program miről szól?

A tréning tapasztalati szakértők által nyújtott szolgáltatás, mely segíti a vállalatokat, állami intézményeket abban, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalót tudjanak befogadni egy szakmailag előkészített környezetben.

Rövid idő alatt átfogó ismeretet ad a sérült emberek élethelyzetéről, az egyes jellemző sérültségi típusokról és gyakorlati élményt, tapasztalatot biztosít a tréningen résztvevőknek, a többségi társadalom tagjainak.

Óvodákban, iskolákban a másság gondolatának felvetése, az együttcselekvés öröme egy különleges, interaktív program segítségével valósul meg. Célunk, hogy átadjuk azt az attitűdöt, hogy a programon résztvevő emberek hitelesen közvetíthessék a különböző fogyatékossággal élő emberek felé való nyitottság fontosságát.

 

A program célja

Elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés.

Felkészít a sérült emberekkel való társadalmi érintkezésre, kommunikációra, együttműködésre, speciális kommunikációjuk, kultúrájuk, képességeik megismerése. A helyzetükbe való jobb betekintésre, átélésre ad lehetőséget, az etikus, magatartás kialakulásának érdekében.

A program során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők empatikus kapcsolatteremtési és asszertív kommunikációs képessége a speciális igényű emberekkel kapcsolatban.

A résztvevők képesek lesznek a tanultakat az életben adódó, váratlan helyzetekben eredményesen alkalmazni.

 

A program részletes leírása

A tréning óraszáma: 3-8 óra

Rugalmasság, ami a tréningre nagymértékben jellemző

A tréning elsősorban a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni kívánó cégek, intézmények, önkormányzatok, pedagógusok, iskolák, számára professzionálisan kidolgozott tréning program, amely rugalmasan alakítható a megrendelők igényeihez

Tapasztalati szakértők részvétele

A tréning megtartásában kizárólag a feladatra speciálisan kiválasztott és felkészített nehezítet élethelyzetben, különböző fogyatékossággal élő tapasztalati szakértők működnek közre.

Mozgássérült állomás

Kerekes-szék kipróbálása, feladatok megoldása, közben beszélgetés a mozgássérült tapasztalati szakértővel.

Látássérült állomás

Számítógép, telefon, közlekedés, pénzfelismerés kipróbálása és beszélgetés a látássérült tapasztalati szakértővel.

Hallássérült állomás

A siket kultúrával való ismerkedés, beszélgetés a hallássérült tapasztalati szakértővel, 1-2 szó megtanulása jelnyelven.

Beszédben akadályozott állomás

Beszélgetés olyan tapasztalati szakértővel, aki kommunikációban akadályozott és nem a szavak nyelvén kommunikál.

Autizmus állomás

Interaktív játékok az autista tapasztalati szakértővel, ismerkedés az autisták mindennapjaival, jellemzőivel, és a hozzájuk való viszonyulás szabályaival.

Óvodákban, iskolákban

Egy különleges, interaktív program segítségével igyekszünk átadni azt a tudást, hogy a programon résztvevők hitelesen közvetíthessék a sérült emberek felé való nyitottság fontosságát. Rövid idő alatt átfogó ismereteket adunk a sérült emberek helyzetéről, és mindenekelőtt gyakorlati élményt, tapasztalatot biztosítunk a másság gondolatának felvetése, és az együttcselekvés örömén keresztül.

  • Mi lehet az oka, ha a pedagógus és a szülő között megakad a kommunikáció, vagy az együttműködés?
  • Fogyatékos gyermeket nevelő családok nehézségei, lehetőségei.

Munkáltatóknál

  • A fogyatékosság meghatározása, ajánlott kifejezések.
  • Az autizmusról röviden, társas viselkedés, szokatlan kommunikáció.
  • Néhány tipp hogyan kommunikáljunk hallássérült emberekkel. Mit ne tegyünk?
  • Mozgásukban akadályozott emberek: hogyan és mikor segítsünk a mozgásukban akadályozott embereknek?
  • Hogyan és miben segíthetünk a látássérült személyeknek?
  • Értelmileg akadályozott személyek: az értelem sérülése, az intelligencia színt, csak irányadó, nem mérvadó mutató.
  • A megváltozott munkaképességű emberek a munka világában.

  

A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások

A programot évek óta fejlesztjük, bővítjük, mindig a megrendelő igényeihez, és lehetőségeihez – célcsoportra, helyre, időre – tudjuk rugalmasan alakítani, természetesen a meg lévő szakmai szempontokat figyelembe véve.

A 2015. évben 18 városban és Erdélyben jártunk a programunkkal, a családi rendezvényeken kívül közel 4850 főt érzékenyítettünk. Ebből 1093 felnőttet, 453 fő egyetemistát/főiskolást, 1554 középiskolást, 1331 általános iskolást és 410 óvodás gyermeket.

Idén már több táborba is meghívtak minket.

Több olyan munkáltató is van, akikhez rendszeresen visszajárunk.

   

A program célcsoportja(i)

fogyatékosügy

  

Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége?

Nagyon nagy segítség lenne, ha a kerület óvodáiban, iskoláiban évente 1-1 tréning megtartása után, maradhatna a folyamatos kapcsolat. Havi egy alkalommal lehetne „fogyatékos” emberek által tartott sportnapot, kézműves foglalkozást rendezni, akár családi napok, akár iskolai rendezvények alkalmával.

Csapatépítő programnak tartanám, akár az Önkormányzat, akár vállalatok által meghirdetett 1-1 közös rendezvény megtartása, ez lehet sport, lehet főzés, művészet témakörében is.

 

Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás?

 • Iskolai tábor: 2016. július közepétől – augusztus 20.
 • Iskolákban: 2016. szeptembertől – folyamatosan
 • Cégek, önkormányzat: 2016. júniustól - folyamatosan

Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?

 • Táborok: tábor helyszínén
 • Iskolákban: adott iskola
 • Munkahelyek: adott munkáltató

  

Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva?

Vállalatok, cégek, önkormányzat

 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják és megismerjék a fogyatékos emberek élethelyzetének nehézségeit, örömeit.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy a fogyatékos emberekkel kapcsolatban az ismeretlen élethelyzetekből fakadó ellenérzéseiket, előítéleteiket felismerjék, és kezeljék, illetve megszüntessék.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy adekvát módon tudjanak kommunikálni, kapcsolatba lépni fogyatékos emberekkel, alkalmazni tudják a megfelelő kommunikációs és viselkedési normákat.
 • A résztvevők megtanulják, hogy megváltozott munkaképességű munkatárssal dolgozva azok speciális szükségleteihez igazodó stílusban és módon kommunikáljanak, a munkájukhoz szükséges mértékben ápolják a kapcsolataikat.
 • A résztvevők képesek lesznek gondolataikat a fogadó fél számára érthető, hozzá igazodó módon átadni.
 • A résztvevők elfogadóan állnak hozzá és alkalmazkodnak a fogyatékos személyek stílusához, gondolkodásához, munkatempójához.

Oktatási intézmények

 • A résztvevőkben a befogadó, elfogadó szemléletet erősödik.
 • A résztvevők az egymás iránti empátiát, elfogadást meg tapasztalják, reményeink szerint növekedik e program által.
 • A résztvevők képessé válnak a hatékonyabb együttműködésre, s egy megértőbb bánásmód kialakításának elősegítésére.
 • A résztvevők azt az üzenetet tudják majd erősíteni, mely szerint bármilyen útravalóval induljunk is az életben, a legfontosabb felelősségünk az, hogy mindig a lehető legjobbat hozzuk ki a nekünk adott lehetőségekből.

Média – a rendezvény nagyságától függően az adott intézménnyel egyeztetve:

 • helyi média
 • Esélyek című TV műsor
 • FaceBook

 

Miként kívánja fenntartani a program eredményt?

Közös hagyományokat lenne érdemes teremteni. pl. az Önkormányzattal 6. éve lesz idén, hogy a Fogyatékos Emberek Világnapján, december 3-án az összes 4. osztályos diákot érzékenyítjük.

Lehetne az Önkormányzat által minden évben megrendezésre kerülő 1-1 rendezvényen, sporteseményen megjelenünk és ez által a rendezvényt színesítve, az esélyegyenlőséget erősítve, a kapcsolatokat erősítve támogatást nyújtva egymásnak. Kiemelném a családok szerepét.

Egyrészt az egészséges gyermeket nevelő családok közelebb kerülhetnének a sérült gyermekeket nevelő családok elfogadásához a közös játékok során. Más részt a fogyatékos gyermekeket nevelő családok erőt és bátorságot, valamint jövő képet kapnak attól, ha látják, hogy nem szégyen, ha valaki fogyatékossággal él , sőt lehet ezzel az állapottal sportolni, dolgozni, családot alapítani és boldognak lenni.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu