Menedékház Alapítvány bemutatkozó

A Menedékház Alapítványt 2005-ben alapították, de tényleges tevékenységet 2009 óta folytat. Jelenleg négy intézményt működtetünk.

 

Egy 80 fős éjjeli menedékhelyet utcán élő hajléktalanok számára, egy nappali melegedőt és két Családok Átmeneti Otthonát. Napi szinten 160 főnek nyújtunk szállást és kb. 200 főt látunk el. A 160 főből 22 család és 43 gyermek él nálunk jelenleg. Intézményeink mellett pályázati forrásból működtetünk innovatív programokat, és a működéshez kapcsolható plussz tevékenységeket. Az alapítványnak jelenleg 26 alkamazottja van (takarító, karbantartó, szociális gondozók és szociális munkások).

 

 • Éjjeli Menedékhely
  Célunk elsősorban az utcán élő hajléktalanok segítése, mivel tapasztalataink alapján leginkább ők azok, akik kimaradnak mindenféle ellátásból. Ezenkívül ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben is. Fontosnak tartjuk, hogy az utcán élő hajléktalanok abban a kerületben találjanak szállást, ahol előtte életvitelszerűen az utcán éltek. Az éjjeli menedékhely kialakításánál nagy figyelmet fordítottunk az utcán élő hajléktalanok megváltozott igényeire és életmódjára. Magyarországon elsőként hoztunk létre koedukált éjjeli menedékhelyet, sok újítást vittünk a hajléktalan ellátás területére, amit az elmúlt években számos helyen alkalmaznak. Az éjjeli menedékhelyen szociális munkások segítenek a mindennapi problémák megoldásában, ügyintézésben, és álláskeresésben.
 • Nappali Melegedő
  A nappali melegedőnkben lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, és egy közösségi együttlétekre szolgáló helyiséget tartunk fent. A szociális munkások, szociális- és mentális gondozást nyújtanak, különböző szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat szerveznek.
 • Családok Átmeneti Otthonai
  Átmeneti gondozás keretében fogad – az ország egész területéről – rászoruló családokat és egyedülálló várandós anyákat, akiknek ez a segítség lehetővé teszi, hogy együtt maradjanak gyermekeikkel és gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. A gondozottak így elkerülhetik családjuk széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, azt, hogy életükben szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be. Munkánk egyik legfontosabb alapelve a megelőzés! Lehetőségeinkhez mérten, szakmai tudásunk legjavát adva szeretnénk hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyermekek biztonságához, korához, fejlődési szükségleteihez igazodó gondozást, nevelést, amely feltétlenül szükséges az egészséges személyiségfejlődésük biztosításához.
 • Bringa Műhely Klub
  A Menedékház Alapítvány Műhely- Klub elnevezésű programja, 2010 januárja óta működik folyamatosan az alapítvány intézményeinek telephelyén alternatív elfoglaltságot nyújtva intézményeink jelenlegi és volt lakóinak. Jelenleg non-profit alapon működő kerékpárszervizt működtet, amely működési költségeit kizárólag adományozásból, illetve pályázati úton fedezi. Tevékenységi körét két főbb irányvonal foglalja össze, egyrészt, elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket próbál lehetőségeihez mérten kerékpárhoz és egyéb sporteszközhöz, sport élményhez juttatni. Másrészt hajléktalan embereknek nyújt aktív időtöltési lehetőséget, illetve munkalehetőséget, amely távlati célként a társadalmi rehabilitációt célozza meg. A Műhely- Klub bizalom, közösség, alternatív drog prevenciós program. Mindez összecseng egy pozitív értékrenddel, amit a sport szeretete formál, alakít.
  Évente 10-12 alkalommal jutunk el hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szervezetekhez, ahol aktív részvétellel javítunk kerékpárokat, amit szerelés után oda is adományozunk a helyszínen. Ezen felül évente 12-15 bringát juttatunk el hátrányos helyzetű családok részére. Évente 2-3 kerékpáros sport rendezvényen veszünk részt az ügyfeleinkkel közösen. Az általunk működtetett intézmények lakóit hozzásegítjük kerékpárokhoz. A Klub megalakulásakor pályázati úton nyertünk egy gépjárművet és a kerékpárszervizhez szükséges szerszámokat.
  Jelenleg ez a nagyszerű program támogatás hiányában csak alkalomszerűen működik.

Mozaik Adománybolt (Charity Shop):

A Menedékház Alapítvány adományboltja a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatának eredményhirdetése után, 2012 kezdte meg működését. Az adományboltot Budapest egy forgalmas részén nyitottuk meg, a 1076 Budapest, Dohány utca 63. szám alatt. Adományboltunk olcsón tud használati tárgyakat biztosítani alacsony jövedelmű embereknek és pályázati forrásból munkahelyet teremt hajléktlan emberek számára.

Jelenleg Adományboltunk önfenntartó, azonban munkahelyeket csak pályázati források bevonásával tudunk létrehozni.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu