JÓL-LÉT Alapítvány programja

Nóra-Támaszpont, sérült gyermeket nevelő anyák érdekérvényesítési és munkaerőpiaci készségeinek fejlesztése

A programért felelős személy neve

Győri Eszter

 

A programért felelős személy telefonszáma

+36 20 312-1775

 

A programért felelős személy email címe

info@jol-let.com

  

A program weboldala

www.jol-let.com

 

A programot megvalósító szervezet

JÓL-LÉT Alapítvány

 

A programot megvalósító szervezet címe

1126 Budapest, Márvány utca 38.

 

A programot megvalósító szervezet telefonszáma

+361 319-0331

 

A programot megvalósító szervezet weboldala

www.jol-let.com

 

A programot megvalósító szervezet jogi formája

alapítvány

 

Melyik szektorhoz tartozik?

civil társadalom

 

A program miről szól?

A JÓL-LÉT Alapítvány a gyermeket nevelő nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét támogatja. Speciális helyzetű, sajátos nehézségekkel küzdő csoportjuk a sérült gyermeket nevelő anyák köre, akiknek helyzetéről 2015-ben országos felmérés készült, munkaerőpiaci részvételük támogatása érdekében pedig speciális modellprogramot dolgoztunk ki számukra. Az érintettek támogatásának kereteit biztosítja a Nóra-Támaszpont program, amelyről a rendezvényen személyesen nyújtunk tájékoztatást.

 

A program célja

Egy sérült gyermek születése érzelmileg nehezen feldolgozható trauma az anya és az egész család számára. Nevelése, gondozása rengeteg energiát, türelmet, alázatot és szeretetet igényel, amelyhez a nők nagy része nem kap elegendő segítséget, támogatást. Ez a helyzet az érintett nőket sok esetben hosszú évekre, akár évtizedekre izolálhatja.

A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci mutatói minden tekintetben rosszabbak, mint az ép gyermeket nevelőké, míg az 5 éven aluli gyermeket nevelő nők 26%-a tud visszatérni a munkaerőpiacra, addig a sérült gyermeket nevelő nők esetén ez az arány mindössze 8,1% a kutatásunk alapján.

A kutatás során az érintettek számos problémát tártak fel az ellátó-rendszerekkel kapcsolatban.

A sérült gyermeket nevelő nők rengeteg tapasztalattal és megvalósítható javaslattal rendelkeznek a helyzetükkel, problémáikkal kapcsolatban, a társadalmi szintű érdekérvényesítő képességük ehhez képest azonban nagyon alacsony.

Programunk segítséget nyújt számukra az emberhez méltó életminőség, képességeik kibontakoztatását lehetővé tévő munka megtalálásában, saját és gyermekük érdekében történő érdekérvényesítő képességeik fejlesztésében és közösségeik szervezésében.

 

A program részletes leírása

A fogyatékossággal élő gyermek ápolása és gondozása elsősorban a nőkre hárul. A munkaerőpiacon kevés az ápolási-gondozási feladatokkal összeegyeztethető atipikus munkalehetőség a számukra, és teljes mértékben hiányoznak azok az összehangolt szakmapolitikai törekvések és intézkedés-, illetve szolgáltatás-csomagok, amelyek élethelyzetüket és a gyermek fogyatékosságát komplex módon képesek lennének kezelni és javítani.

A felmérésben részt vevő munkaerő-piacon aktív válaszadók mindössze 33%-a dolgozott részmunkaidőben és mindössze 2,8%-a távmunkában.

A válaszadók az egészségügyi infrastruktúrával, a védőnői szolgáltatással és az orvosi hálózat együttműködésének, a szakszemélyzet előítéletességével és tájékozatlanságával kapcsolatban is számos negatív tapasztalatot szereztek. Az oktatási rendszerben gyerekek többségét kizárólag szegregáltan oktatják, az óvodai, iskolai gondozónők, tanárok elhivatottságán múlik kizárólag, hogyan viszonyulnak a gyerekhez, mennyire segítik a fejlődését. Az integrált intézményekben a fejlesztő pedagógusok túlterheltsége és a pedagógusok szakértelmének nem egységes szintje jelent problémát.

A kutatás során feltárt problémák szemléletformáló és gyakorlati segítségnyújtó tevékenységeket jelentenek az érintettek irányában, továbbá részünkről, szakértők részéről szakmapolitikai érdekérvényesítő tevékenységet igényelnek.

 

A program jelenlegi állapota, jövőbeli kilátások

Programunk csoportos az érintettek bevonásán alapul, melynek alapjait a most záruló Nóra-Támaszpont program során megalapoztuk, létrejött a speciális igényekre kialakított munkaerőpiaci modellprogram, elértük az érintettek hálózataikat, melyeket keresztül sikeres Alternatív Anyáknapja eseményt szerveztünk https://www.facebook.com/events/1144981702186978/.

Gyakorlati segítséget jelentő rendszeres klubfoglalkozásainkat szakértőink jelenleg önkéntes munkában folytatják, e képzéseket szeretnénk rendszeressé és fenntarthatóvá tenni, ehhez jelentős segítséget jelentene egy lehetséges támogató.

 

A program célcsoportja(i)

fogyatékosügy, nők, család

 

Miben keresi a partnerséget, milyen támogatásra van szüksége?

Érzékenyítő programok fogadása a vállalatoknál, részmunkaidős munkalehetőségek, a munkaerőpiaci modellprogram megvalósításának financiális támogatása (képzések, tréning, mentori szolgáltatások, nyelvi és informatikai készségek fejlesztése stb.)

 

Milyen időintervallumban valósuljon meg a támogatás?

2017. május 27- 2018.május 27.

 

Hol valósuljon meg a projekt/támogatás?

Egyeztetett helyszíneken

 

Mi lesz a program várható eredménye és miként lesz kommunikálva?

A támogatást nyújtó szervezettel együttműködve PR- és média-tapasztalatainkat felhasználva

 

Miként kívánja fenntartani a program eredményt?

Szervesen építjük tevékenységeinket a célcsoport segítése érdekében partnereinkkel együttműködésben.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu